MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Kancionál

Kancionál, to jest Kniha žalmů a písní duchovních k chvále Boží a spasitedlnému věřících vzdělání i dávno prvé i v nově teď jazykem českým složených a nyní spolu vydaných


Vznik díla:
1633 – 1659


Vydání:
1659 Amsterdam

1952 Praha, Jan Amos Komenský, Duchovní písně.

K vydání připravil A. Škarka

1974 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského,

sv. VII, Předmluva ke Kancionálu


Obsah:

Po předchozích studiích o potřebě nové úpravy slov a veršů i osvěžení obsahu dosavadního kancionálu Komenský přistoupil k novému vydání tohoto zpěvníku. V úvodě připomíná význam zpěvu. Významné místo v dějinách duchovního zpěvu přisuzuje zejména starozákonnímu králi Davidovi. Do křestanské církve zavedli zpěv apoštolové. Potom mluví Komenský o různých způsobech a o důležité roli, kterou měl duchovní zpěv u starých Čechů i o jeho obnovení reformací. Vykládá, proč byly vynechány některé staré písně a přidány nové, proč byly některé zkráceny nebo obsahově upraveny a upozorňuje, že dbal dokonalosti Kancionálu, opravil rýmy a všímal si jazykového rytmu aspoň v nových písních. Každé písni je předeslán její obsah. První strofa každé písně je položena pod notový nápěv. Komenský chápal duchovní píseň jako umělecké dílo a tuto myšlenku také uskutečňoval. Co se týče nových překladů německých a polských písní do češtiny, je umělecké mistrovství Komenského pozoruhodné. Komenský není uveden ani v titulu, ani při předmluvě.

 


Poučení o díle:

A. Škarka, předmluva, in: Jan Amos Komenský, Duchovní písně. Praha 1952

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII. Praha 1974, s. 70-76

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 565-567

Olga Settari, Předmluva, in: Jan Amos Komenský, Kancionál. Praha 1992, s. 5-23

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 251-252

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz