MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Judicium Neufeldii

Judicium Ulrici Neufeldii de fidei catholicae regula catholica ejusque catholico usu ad Valerianum Magnum omnesque catholicos

 

Soud Ulricha Neufelda o katolickém pravidle katolické víry a jeho katolickém využití, určený pro Valeriána Magni a všechny katolíky


Vznik díla:
1645 Elbląg


Vydání:
1645 Amsterdam

1658 Amsterdam, in: souborné vydání pod titulem De regula fidei


Obsah:

Pokračování spisu Judicium de Judicio Valeriani Magni (Posouzení Soudu Valeriána Magni; Judicium Valeriani Magni) v polemice Komenského s pražským kapucínem Valeriánem Magni o pravidle víry.

Spor Komenského s Valeriánem Magni o pravidle víry neutuchal. Rok po vydání díla Judicium de Judicio vydal Komenský r. 1645 druhý, shora titulovaný spis, v němž vyjadřuje potěšení nad tím, že P. Valerián připustil, že římská církev dala podnět ke vzniku sekt. Žádá ho proto, aby usilovně pracoval na reformě církve. V osmi kapitolách rozebírá osm kapitol spisu Valeriána Magni o katolickém pravidle víry a vytýká omyly a nedostatky tohoto pravidla. Stanoví přednosti takového pravidla víry, jež místo církve staví na přední místo Boha a Písmo.

Dílo bylo spolu s Judicium de Judicio Valeriani Magni vydáno r. 1658 pod názvem De regula fidei judicium duplex (Dvojí posudek o pravidle víry).

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 364-365

M. Blekastad, Comenius. Oslo – Praha l969, s. 394

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 222-223

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz