MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

John Dury

 

též John Durie

(1595 – 1680)

 

Anglický duchovní a kazatel.

 

Narodil se v rodině presbyteriánského kazatele Roberta ve skotském Edinburku, rodina se poté přestěhovala do Leidenu. Po studiích působil krátce jako soukromý učitel ve Francii, potom čtyři roky (1624 – 1628) v Oxfordu. Roku 1628 se stal duchovním anglicko-skotské kupecké osady presbyteriánů v pruském Elblągu. Širokému okruhu jeho zájmů (sběratel vzácných publikací a soudobých vědeckých a filozofických rukopisů, revelací, kabaly – tajná židovská nauka vycházející z Bible a středověkého mysticismu) dominovala myšlenka sjednocení evangelických církví. Irénické úsilí (irénismus) bylo trvalou základnou jeho přátelství a spolupráce se Samuelem Hartlibem a Janem Amosem Komenským.

 

 

Z četných prací uvádíme pedagogické a irénické spisy dokládající tvůrčí spolupráci Duryho, Hartliba a Komenského:

 

 

De studio Comeniano Consultationes atque Exercitationes, MS.

De summa curae paedagogicae seu spirituali agricultura, 1628

De cabala sacra (práce zmíněna v dopise Hartlibovi v únoru 1628)

Leges Societatis Christianae, MS, Cf. supra, pp. 74 ff.

Irenicum in quo casus conscientiae praecipui de viis quaerendae et constituendae inter Ecclesias Evangelicas Pacis, breviter proponuntur et deciduntur, 1654

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz