MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Johann Valentin Andreae

(1586 – 1654)

Německý luterský myslitel, teolog, spisovatel, reformátor církve a společnosti.

 

Je autorem mnoha latinsky psaných literárních děl, v nichž se kriticky vyjadřuje k aktuálním soudobým problémům (morálka církevních činitelů, způsob výchovy a výuky, uspořádání křesťanského státu jako prostoru lidské existence). Jeho literární styl je živý a barvitý,  tomu odpovídá zvolená forma – drama, rozhovor, alegorie. Je mu připisováno autorství  tří spisů, označovaných jako manifesty rosenkruciánství (Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis, Chymische Hochzeit). Komenský sledoval Andreaeovy práce s velkým zájmem, usiloval o osobní kontakt. Koncem dvacátých let obdržel Komenský od Andreae dvě zdvořilé, nicméně rezervované odpovědi reagující na jeho projevený zájem pokračovat v činnosti Bratrstva růžového kříže. Když vyhlásil Andreae koncem čtyřicátých let pátrání po jakémkoliv dochovaném opise svého staršího, dosud nevydaného literárního dialogu Theophilus (pojednávajícího o nápravě křesťanské víry, života a výchovy; dva citáty z Theophila použil Komenský jako motto u obou verzí své Didaktiky), poskytl mu Komenský prostřednictvím Magnuse Hesenthalera svůj osobní exemplář a Theophilus tak mohl vyjít v roce 1649 tiskem. Andreae zpočátku neměl valné mínění o Komenského pansofii, později však svůj soud opravil. Chtěl se seznámit s Komenského poznámkami k Theophilovi, Hesenthaler je však nepovažoval za natolik závažné, aby mu je postoupil.

 

Z díla:

 

Die chymische Hochzeit des Christian Rosenkreuz anno 1459, 1616

Peregrini in patria errores, 1618

Menippus, sive dialogorum satyricorum centuria, 1617 

Reipublicae Christianopolitanae descriptio, 1619

Turris Babel sive judicorum de fraternitate Rosaceae Crucis chaos, 1619

Theophilus, sive de Christiana religione sanctius collenda, 1649

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz