MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Johann Heinrich Bisterfeld

(1600 – 1655)

 

Profesor teologie a filozofie.

 

 

Narodil se v Nassavsku, studoval v Heidelberku a v Nizozemí. Stal se zetěm Johanna Heinricha Alsteda. Od roku 1629 působil jako profesor teologie a filozofie v Královském Bělehradě (Alba Julia) v Sedmihradsku.

 

S Komenským udržoval přátelské styky a podobně jako on se pokusil vypracovat pansofické encyklopedické dílo (Alphabetum philosophicum). Proslavil se protisociniánským spisem De christionorum uno Deo Patre, Filio et Spiritu sancto (Leiden 1638).

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz