MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Johann Heinrich Alsted

(1588 – 1638)

Německý myslitel, polyhistor a Komenského učitel v Herbornu.

 

V letech 1609 – 1629 přednášel filozofii v Herbornu, poté působil v Královském Bělehradě (Alba Julia) v Sedmihradsku (dnes v Rumunsku). Alsted byl výjimečnou osobností, vymykající se průměru udivujícím přehledem a znalostmi soudobého vědeckého poznání a především schopností utřídit tyto poznatky do encyklopedických a systémově uspořádaných celků. Filozoficky náležel spíše k tradičnímu aristotelsko-scholastickému názoru, nicméně ve svých výkladech neopomíjel nové poznatky, např. spisy Galileovy, Campanellovy, Koperníkovy. Na Komenského měl vliv nejen názorový (sbližovalo je chiliastické očekávání budoucnosti, pansofie, pojímání pedagogické práce), ale i lidsky mravní: idea Theatra je blízká Alstedovým přehledům. Komenský s Alstedem udržoval styky i po ukončení studia.

 

Z díla:

Systema physicae harmonicae, quatuor libellis methodicae propositum, 1612

Triumphus Biblicorum Sacrorum, seu Encyclopaedia Biblica, 1625

Encyclopaedia septem tomis distincta, 1630

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz