MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Jiří Sadovský ze Sloupna

 

Jiří Sádovský ze Sloupna na Sadové a Žiželevsi

(kolem 1580 – 1640)

 

Hejtman královéhradeckého kraje, důvěrný přítel Karla staršího ze Žerotína.

 

Za aktivní účast na stavovském povstání byl odsouzen ke ztrátě dvou třetin svého jmění, za zbylou třetinu mu postoupil Albrecht z Valdštejna jako léno Bílou Třemešnou, Velehrádek a Červené Poličany. Po svém třetím sňatku roku 1625 s Ester Vchynskou z Tetova pobýval se svými syny z prvního manželství, Václavem Ferdinandem, Janem Jiřím a Petrem Bohuslavem v Třemešné. Po nuceném odchodu do Lešna připadla Třemešná zpět Valdštejnovi.

 

 

Sadovští odešli roku 1628 společně s rodinou Komenského. Syn Jiřího Václav vstoupil, podobně jako tisíce dalších českých exulantů, do švédské armády a bojoval proti katolickým Habsburkům. Usadil se jako bývalý švédský plukovník v blízkosti Lešna a pokusil se, patrně s vědomím Komenského a jeho přátel, zorganizovat vojenskou akci na osvobození českých zemí z habsburského područí. Počítali přitom s pomocí revoluční Anglie v čele s Oliverem Cromwellem. Písemnosti o tom se zachovaly v Hartlibově archivu v univerzitní knihovně v Sheffieldu.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz