MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Jiří II. Rákóczi

 

též György II. Rákóczi.

(1621 – 1660)

 

Starší syn Jiřího I. Rákócziho a Zuzany Lórántffy, sedmihradský kníže od roku 1648.

Byl zdatným vojákem, zaměřením i povahou odlišný od svého o rok mladšího bratra Zikmunda. Roku 1657 se připojil ke Švédům ve válce proti Polsku, tím upadl v nemilost Turků. Roku 1660 zemřel na zranění, které utrpěl v bitvě s Turky.

 

Jan Amos Komenský věnoval Jiřímu II. Rákóczimu spis Gentis felicitas (Štěstí národa), v němž podává návod moudré vladařovy péče o svůj lid.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz