MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Jiří I. Rákóczi

 

též György I. Rákóczi

(1593 – 1648)

 

Sedmihradský kníže, vůdce opozice uherské šlechty proti Habsburkům.

 

Od roku 1630 byl sedmihradským knížetem a manželem Zuzany Lórántffy, jejíž sestru Marii si vzal jeho mladší bratr Zikmund. Úmrtím mladších manželů připadl potocký statek (Sárospatak) Jiřímu a Zuzaně, kteří si zde vybudovali proslulé letní sídlo a pečovali o rozkvět reformované školy jako protiváhy školám jezuitským. Kníže sám byl protestant a snažil se organizovat domácí reformovanou církev podle anglikánského vzoru. Po otcově smrti (roku 1648) se stal sedmihradským knížetem starší syn Jiří II. Rákóczi.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz