MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Janusz Radziwiłł

(1612 – 1655)

 

Vejvoda vilenský od roku 1653, velký hejtman litevský od roku 1654.

 

 

Spolu s Bogusławem Radziwiłłem poskytoval ochranu a útočiště kalvinistům na Litvě. Jako polní hejtman potlačil roku 1648 povstání ukrajinského lidu vedeného Bohdanem Chmelnickým, v roce 1655 byl poražen moskevským vojskem. Téhož roku se spojil se Švédy a uznal Karla X. Gustava králem.

 

Měl zájem o Komenského pansofické práce a zval ho na Litvu, kde mu nabízel vhodné pracovní podmínky.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz