MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Janua-Tür

Latinae lingvae janua reserata rerum et lingvae structuram exhibens ordine nativo (ad leges Methodi lingvarum novissimae). Die offene Tür der lateinischen Sprach.

 

Otevřené dvéře latinského jazyka, podávající v přirozeném pořádku soustavu věcí a jazyka (podle zásad vytyčených v Nejnovější metodě jazyků).

 


Vznik díla:
1644 – 1648 Elbląg


Vydání:
1649 Lešno

1656 Londýn

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia II, pouze lat.

předmluva a 4 kapitoly lat.-německého textu

1957 Praha, Opera didactica omnia II, (fototyp.), pouze lat.

předmluva a 4 kapitoly lat.-německého textu

1959 Praha, in: J. Červenka, J. A. Comenii Ianua linguarum

reserata, pouze lat. text bez paralelního něm. textu

 


Obsah:

 

Latinsko-německé zpracování druhé verze učebnice Janua lingvarum, upravené podle zásad Nejnovější metody jazyků (Methodus). Navazovala na učebničku latiny pro začátečníky Předsíň latinského jazyka (Vestibulum – Vortür) a představovala v tomto smyslu další vyšší stupeň výuky latiny. Stejně jako ona byla určena k reformě švédského školství. Měla sice stejný počet kapitol jako lešenská Janua (Janua lingvarum), ale byla textově rozsáhlejší a ve stavbě a výkladu promyšlenější a přesnější. Veřejnost ji přijala s pochvalou, ale ozvala se i kritika.

 

 

 

 

O cílech tohoto díla píše Komenský ve svém listě německému pedagogu a alchymistovi Petru Colboviovi z 5. srpna 1650. Vysvětluje, že napsal novou Januu, aby žáci poznávali věci, nikoli slova. Na námitky některých vzdělanců, Colbovia nevyjímaje, že nová podoba Dveří jazyků nepřijala všechna klasická latinská slova (zejména období Plautova a Pacuviova), Komenský odpovídá, že slova, věty a jazyk jsou pouze prostředkem poznání. Usiluje prý o to, aby žáci poznali a řádně pochopili všechno, co kolem sebe vidí a co na světě je. Chtěl tedy mít z Januy „encyklopedii věcí“, tj. měl na zřeteli její pansofický charakter sledující nápravu společnosti a světa. Tím značně vzrostl text Januy, ale Komenský podržel počet kapitol a vět, aby se nezdálo, že dílo je jiné. Co se týče nedostatků, sliboval, že odstraní rozvláčnost, až se naskytne příležitost, a že přístup k praktickému použití zlepší připojením paralelního textu v národním (mateřském) jazyce k textu latinskému i omezením gramatiky.

Ke Dveřím jazyků byla připojena gramatika (Grammatica vernacula) a etymologický slovník.

 


Poučení o díle:

J. Červenka, J. A. Comenii Ianua linguarum reserata. De Comenii Ianua linguarum reserata commentatio. Praha, 1959, s. XX-XXI

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 432-435

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 247-248

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz