MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Jan Tolnai

 

též Dali János Tolnai

(1606 – 1660)

 

Teolog, pedagog, jeden z hlavních představitelů maďarského puritanismu (reformace).

 

 

V letech 1631 – 1638 studoval filozofii a teologii v Nizozemí a Anglii. Podle vzoru anglických puritánů založil v Londýně družinu na podporu reformovaného školství v Uhrách. Po návratu do vlasti usiloval o zavedení maďarštiny jako vyučovacího jazyka a o vymanění reformované církve z episkopální soustavy důsledným uplatněním kontroly volitelnými staršovstvy. V letech.1639 – 1642 byl profesorem reformované teologie v Sárospataku (Blatný Potok). Biskupové uherských reformovaných církví se proti němu opřeli o knížete Jiřího I. Rákócziho. Vdova po Jiřím I Rákóczim, Zuzana Lórántffy, Tolnaie podporovala. Kritizoval Komenského školskou praxi jako příliš otevřenou a světskou.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz