MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Jan Lánecký

 

též Jan Lanecius

(1554 – 1626)

 

Kalvinisticky orientovaný bratrský senior.

 

 

Pocházel ze Strážnice, roku 1579 studoval v Ženevě, od roku 1587 působil jako bratrský kněz. Na synodě v Lipníku roku 1592 byl kárán pro horlivost v šíření spisů Bullingerových. Se sílící kalvinizací Jednoty bratrské stoupá jeho vážnost. Roku 1601 byl zvolen jedním z pěti seniorů se sídlem v Přerově, kde zároveň působil jako správce bratrské školy. Byl duchovním rádcem Karla staršího ze Žerotína a otcovským ochráncem svého přerovského žáka Komenského, který mu od roku 1614 pomáhal ve správě školy. Pod Žerotínovou ochranou dožil na jeho panství. Zemřel v Kralicích 17. listopadu 1626.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz