MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

irénismus

(z řeckého eiréné = mír)

 

 

Snaha o nastolení míru, pokoje a smíření mezi křesťany.

 

Komenského irénismus byl zaměřen proti násilí obecně. Šel proti nevědomosti, nenávisti a krutosti lidí mezi sebou. Osobně se účastnil mírových jednání v Bredě roku 1667 u příležitosti ukončení války mezi Anglií a Holandskem. Zde přednesl návrh ke svolání ekumenického koncilu, který měl ustavit collegium lucis, sbor světla. Sbor měl každoročně vysílat své spolupracovníky do světa s oznámením, k jakým závěrům jednání dospěla.

 

Literatura:

Nováková, Julie: Komenský – dnes především irénik. Studia Comeniana et historica, 23, 1981, s.100-108 .kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz