MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Introductorium in Biblia

Janua sive Introductorium in Biblia sacra, hoc est Librorum hominibus divinitus in credendorum, faciendorum sperandorumque regulam traditorum epitome

 

Dvéře aneb Uvedení do Písma svatého, to jest Výtah z knih daných božským způsobem lidem za pravidlo věcí k věření, konání a doufání


Vznik díla:
1658 Amsterdam


Vydání:
1658 Norimberk


Obsah:

Komenského první díl obšírného výtahu z Písma, a to ze Starého zákona. Je to obdoba příslušné části Manualníku (Manualník).

Spis byl určen pro náboženskou a mravní výchovu mládeže a měl zároveň sloužit jako úvod do biblické četby. V předmluvě Komenský vysvětluje věrohodnost a význam Písma. Za základ svého díla vzal text latinské bible Vulgáty. Omyly nebo nesprávný překlad Vulgáty opravoval ve svém díle podle moderních překladatelů-biblistů.

 

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 554

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 264

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz