MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Informatorium der Mutterschul

Informatorium maternum, der Mutterschul, das ist Ein richtiger und augenscheinlicher Bericht, wie fromme Eltern teils selbst, teils durch ihre Ammen, Kinderwärterin und andere Mitgehilfen ihr allerteuerstes Kleinod, die Kinder, in den ersten sechs Jahren, ehe sie den Präzeptoren übergeben werden, recht vernünftiglich, Gott zu Ehren, ihnen selbst zu Trost, den Kindern aber zur Seligkeit auferziehen und üben sollen

 

Informatorium školy mateřské (německá verze)


Vznik díla:
1632 – 1633 Lešno


Vydání:
1633 Lešno

1913 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IV, souběžně český,

latinský a německý text

1973 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 11


Obsah:

Německy psané systematické pojednání o výchově a vzdělávání dětí v předškolním věku. Volný překlad původního českého díla Komenského Informatorium školy mateřské (Informatorium).

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 11. Praha 1973, s. 335-337

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz