MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Historie o vzkříšení

Harmonia historie o vzkříšení Páně, též ze všech čtyr evanjelistů sebraná


Vznik díla:
1631 Lešno


Vydání:
1631 Lešno

1663 Amsterdam

1893 Praha, J. A. Komenského Sebraná díla kazatelská II


Obsah:

Vydána jako dodatek k Historii o umučení (viz heslo Historia o umučení). Je to kázání o Kristově vzkříšení složené z výroků čtyř evangelií a je zakončeno modlitbou. Na konci je připojena modlitba před kterýmkoli kázáním pašijovým, modlitba rytmovní po kázáních pašijových a rejstřík zpěvů k jednotlivým pašijovým kázáním podle kancionálu.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 200

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 243

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz