MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Historia Revelationum

Historia revelationum Christophori Kotteri, Christinae Poniatoviae, Nicolai Drabicii et quae circa illas varie acciderunt usque ad earundem anno 1657 publicationem et post publicationem. In conspectu Dei et Ecclesiae posita fideli testificatione ejus, qui (Deo ita disponente) omnium istorum autoptes, collector, conservator editorque fuit

 

Popis zjevení Kryštofa Kottera, Kristiny Poňatovské a Mikuláše Drabíka a toho, co se událo v souvislosti s nimi až do doby jejich zveřejnění roku 1657 i po zveřejnění. Před zraky Boha a Církve podaný ve spolehlivém svědectví toho, kdo se stal (takovým Božím řízením) přímým účastníkem, shromažďovatelem, uchovavatelem a vydavatelem všech těch věcí

 


Vznik díla:
1659 Amsterdam


Vydání:
1659 Amsterdam

 

 

 


Obsah:

Popis zjevení svrchu uvedených proroků s podáním Komenského vztahu k nim a odůvodnění jejich uveřejnění.

Kritiků proroctví, vydaných Komenským v knize Lux in tenebris (Světlo v temnotách), přibývalo a ubývalo lidí, kteří Kottera a Poniatowskou osobně znali. Vyvstaly dokonce názory, že si proroctví vymyslel jejich vydavatel. Přátelé Komenskému radili, aby uveřejnil dějiny proroctví, v nichž by osvětlil vznik revelací a tím vyvrátil pochybnosti o nich. Komenský tak učinil svrchu nadepsaným dílem. Obšírně vykládá, proč uvěřil proroctvím Kottera a Poniatowské. Mluví o okolnostech, za kterých proroctví vznikla, o tom, jak se s proroky a jejich revelacemi seznámil, jak se proroctví udála a jaké zvláštní úkazy je provázely. Pravověrnost revelací dokládá tím, že u nich byl osobně přítomen. Nezakrývá pohoršlivé případy spojené s Drabíkem, ale nedistancuje se od jeho vidění. Je přesvědčen o reálnosti věšteb nejen biblických, ale i současných proroků. Viz hesla Mikuláš Drabík, Kryštof Kotter, Kristina Poniatowská a revelace.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 560-561

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 244-245

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz