MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Historia o umučení

Historia o umučení, smrti, pohřbu i vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista. Ze všech čtyr evanjelistů sebraná a v jistý pořádek uvedená.


Vznik díla:
1631 Lešno


Vydání:
1631 Lešno

1663 Amsterdam

1893 Praha, J. A. Komenského Sebraná díla kazatelská II


Obsah:

Je to soubor patnácti postních a velikonočních kázání Komenského. Je v nich chronologicky podáno utrpení Krista od Lazarova vzkříšení až po uložení Krista do hrobu. Kázání jsou celá sestavena z výroků evangelií a každé je ukončeno modlitbou. K souboru těchto kázání je připojena Harmonia historie o vzkříšení Páně (viz heslo Historie o vzkříšení).

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 200

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 243

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz