MENU CZ•EN
Jan Amos KOMENSKÝ - life, work, legacy

Historia o protivenstvích

 

Historia o těžkých protivenstvích církve české hned od počátku jejího na víru křesťanskou obrácení v létu Páně 894 až do léta 1632 za panování Ferdinanda Druhého. S připojením historie o persekucí valdenských roku tohoto (1655) stalé.

 

A history of the great adversities of the Bohemian Church from its very beginnings in the Christian faith in the year of Our Lord 894 to the year 1632 in the reign of Ferdinand the Second. With a history of the persecution of the Waldenses continuing in this year (1655) appended.

 

 


Origin of the work:
  1620s – Leszno


Editions:
  1632 Leszno

1655 Amsterdam

1952 Prague

1989 Prague, J. A. Comenii Opera omnia, vol. 9/I

 


Contents:

A Czech rendition of the Latin treatise Synopsis historica persecutionum ecclesiae Bohemicae (A Historical Overview of the Persecution of the Bohemian Church) of 1632, drawn up by Adam Hartmann, formerly a preacher at the Bethlehem Chapel in Prague and at this time a cleric in exile. Comenius was responsible for its publication from the translator’s estate. See the entry for the Synopsis persecutionum.

 

 

For further study, see also:

J. A. Comenii Opera omnia, vol. 9/I. Prague 1989, pp387-390

D. Čapková, Pojetí dějin v díle J. A. Komenského. In: J. A. Comenii Opera omnia, vol. 9/I. Prague 1989, pp7-20

J. V. Novák & J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Prague 1932, pp206-209

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Prague & Ostrava 1992, p242

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz