MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Historia o protivenstvích

Historia o těžkých protivenstvích církve české hned od počátku jejího na víru křesťanskou obrácení v létu Páně 894 až do léta 1632 za panování Ferdinanda Druhého. S připojením historie o persekucí valdenských roku tohoto (1655) stalé.


Vznik díla:
20. léta 17. století – Lešno


Vydání:
1632 Lešno

1655 Amsterdam

1952 Praha

1989 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 9/I


Obsah:

České zpracování latinského spisu Synopsis historica persecutionum ecclesiae Bohemicae (Historický přehled o pronásledování české církve) z r. 1632, provedené Adamem Hartmannem, bývalým kazatelem v kapli Betlémské, tč. knězem v exilu. O jeho vydání z překladatelovy pozůstalosti měl zásluhu Komenský. Viz heslo Synopsis persecutionum.

 

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 9/I. Praha 1989, s. 387-390

D. Čapková, Pojetí dějin v díle J. A. Komenského. In: J. A. Comenii Opera omnia, sv. 9/I. Praha 1989, s. 7-20

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 206-209

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 242

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz