MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Herborn

též Herbornae Nassoviorum

 

Spolková republika Německo. Město v západoněmeckém Nasavsku.

 

V pramenech je poprvé zmiňována tzv. herbornská marka k roku 1048. Ve 12. století přešla jako léno z lankrabat durynských na nasavská hrabata. Ta vymohla pro Herborn městská práva (1251). Od konce 13. století kvetl ve městě obchod a rozvíjela se řemesla. Výrazným mezníkem v dějinách města byl rok 1584, kdy zde byla Janem Nasavským (bratr vůdce nizozemské revoluce Viléma I. Oranžského) založena akademie. Pro svou svobodomyslnost byla nazývána kusem Nizozemí na německé půdě.

 

Komenský se na nasavské akademii zapsal 30. března 1611 jako Jan Amos Nivnicensis (Nivnický) a studoval tu do roku 1613. Na Komenského duchovní vývoj měl vliv profesor Johann Heinrich Alsted (1588 – 1638), požadující shrnutí vědění v jeden přehledný systém, i profesor Jan Fischer zvaný Piscator (1546 – 1625), hlásající víru v konečné vítězství pravdy a spravedlnosti, spojovanou s druhým příchodem Kristovým a nastolením tisíciletého království božího (chiliasmus). Komenský si odsud odnesl podněty na celý život, zde se zrodila myšlenka zpracování první české encyklopedie. Pro zlepšení jazykového vyučování začal už roku 1612 koncipovat Poklad jazyka českého (Thesaurus), který byl bohužel zničen při požáru v Lešně.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz