MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Harmonia evangelistarum

Harmonia evangelistarum, pulcherrimo concentu mundo salutem applaudens

Harmonie evangelistů, vítající v přenádherném souznění spásu světa


Vznik díla:
1635 Lešno


Vydání:
nezachovalo se, rukopis shořel v r. 1656 při požáru Lešna


Obsah:

Líčení událostí ze života Kristova podle všech čtyř evangelií – Matouše, Marka, Lukáše a Jana.

Roku 1628 se v lešenském exilu sešlo kromě seniorů na třicet z vlasti vypuzených bratrských kněží. Všichni nemohli být umístěni v duchovní službě. Proto je užší rada zaměstnala pracemi v rámci společných zájmů církve. Komenský se s několika spolupracovníky obíral Novým zákonem, a to všemi čtyřmi evangelii tak, aby vznikl jednotný a ucelený obraz Kristova života od jeho počátku až po smrt na kříži, vzkříšení a vstup na nebe. Text byl doplněn komentářem, jenž čítal 130 kapitol. Užší rada rozhodla, aby kniha po dokončení byla pečlivě přehlédnuta a vydána tiskem. Práce trvala rok, nevíme však, zda byl spis vydán. Jeho rukopis byl zničen za požáru Lešna v roce 1656.

 


Poučení o díle:

J. A. Komenský, dopis Petru Figulovi z 22. 5. 1656. In: J. Kvačala, Korrespondence J. A. Komenského I. Praha 1897, s. 206

J. A. Komenský, Epistula ad Montanum. In: J. A. Comenii Opera omnia, sv. 1. Praha 1969, s. 24(25)

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 200, 254 a 518

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz