MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Haag

též Den Haag, Gravenhage, Haga Comitis

 

Nizozemí. Sídelní město vlády a úřadů, hlavní město provincie Jižní Holland.

 

 

Původně byl loveckým hrádkem holandských hrabat. Teprve německý král Vilém zde vystavěl roku 1250 zámek, kolem kterého vznikla vesnice. Důležitost získal teprve v dobách republiky, protože se stal sídlem generálních stavů a místem častých diplomatických jednání. Komenský navštívil Haag poprvé v roce 1613 při svém prázdninovém putování Německem a Nizozemím. Podruhé sem zavítal v roce 1626 při druhé zahraniční misi ve službách Jednoty. Setkal se zde s českým exilovým králem Fridrichem a předal mu opis proroctví Kryštofa Kottera. Potřetí navštívil toto město v roce 1642 na cestě z Londýna do Elblągu.kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz