MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Gustav II. Adolf

 

též Gustav II. Adolf Vasa

(1594 – 1632)

 

Švédský král z dynastie Vasa (1611 – 1632).

 

Položil základy švédské velmocenské politiky, provedl reformy politické, finanční i hospodářské. Po dlouhých válkách s Polskem ovládl východní Pobaltí. Od roku 1630 zapojil Švédsko do třicetileté války proti císaři Ferdinandu II. Habsburskému a Katolické lize a ovládl severní a střední Německo. V jeho vojsku bojovala řada českých exulantů. Padl dne 16. listopadu 1632 v bitvě u Lützenu.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz