MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Groningen

též Gromingen, Gröningen

 

Nizozemí. Hlavní město stejnojmenné severovýchodně ležící provincie.

 

 

Významné a bohaté přístavní a hanzovní město. Od r. 1040 náleželo k Utrechtskému biskupství, od r. 1594 součást nizozemského státu. V r. 1614 byla založena gronigská univerzita.

 

Po vypálení Lešna v dubnu 1656 přijal Komenský pozvání Vavřince de Geera a odešel i s rodinou do Nizozemí, kde strávil posledních 14 let svého života. Ze Slezska do Nizozemí cestoval přes Frankfurt nad Odrou, Štětín, Hamburk a Groningen.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz