MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Grammaticae

Facilioris grammaticae praecepta

Poučky pro snadnější mluvnici


Vznik díla:
1614 – 1616 Přerov


Vydání:
1616 Praha


Obsah:

Učebnici latinské mluvnice a jejích pravidel připravil Komenský pro žáky přerovské školy. Práce je ztracena (tisk i rukopis), o její existenci víme jen ze zmínky v předmluvě k souboru Opera didactica omnia, Amsterdam 1657 – 1658 (Veškerá díla didaktická).

 


Poučení o díle:

J. A. Komenský, Opera didactica omnia. Amsterdam 1657 – 1658, s. 2-3

J.V.Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 33

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz