MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Gdaňsk

též Gdansko, Danzig, Gedanum

 

Polsko. Město Gdaňské zátoky při ústí Motlavy do mrtvého ramene Visly.

 

 

Od 10. století slovanská osada a hrad, od 13. století hanzovní město (sdružení obchodních měst), roku 1792 po druhém dělení Polska bylo zabráno Pruskem. Od roku 1920 stálo pod správou Spojených národů a po 2. světové válce připadlo Polsku.

 

V září a říjnu 1646 uskutečnil J. A. Komenský s Petrem Figulem cestu do Švédska (lodí přes Gdaňsk), kde jednal s kancléřem Axelem Oxenstiernou a královnou Kristinou.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz