MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Gábor Bethlen

(1580 – 1629)

 

Sedmihradský šlechtic, uherský král (1620 – 1621).

 

 

Pocházel ze starého šlechtického rodu, v letech 1604 – 1606 se účastnil protihabsburského povstání a podporoval Štěpána Bočkaje. Diplomatickým vyjednáváním s Turky dosáhl v roce 1613 svého zvolení sedmihradským knížetem. Mírovými dohodami uzavřenými s císařem Ferdinandem II. Habsburským (1622, 1624, 1626) si zajistil doživotní vládu nad sedmi východními uherskými stolicemi.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz