MENU CZ•EN
Jan Amos KOMENSKÝ - life, work, legacy

Funeral sermon 

Kázní pohřební nad ctihodným mužem, knězem Pavlem Fabriciem, někdy konsistoře pražské pod obojí asesorem, v exilium pak J.B. seniorem a cirkve české lešenské správcem, léta od narození Kristova 1649, ledna dne 6. učiněné. Na žádost pak nejedněch pobožných osob k tištění podané od K. J.A.K.

 

A funeral sermon over that most worthy man, the priest Pavel Fabricius, formerly of the consistory in Prague under both assessors, in exile then a senior of the Unitas Fratrum and administrator of the Bohemian Church in Leszno, given in the year 1649 after the birth of Christ on the 6th day of 1649. At the request of several pious persons later set into print by J.A.C.

 


Origin of the work:
  1649 Leszno


Editions:
  1649 Leszno

1938 Prague, in: Věstník Královské české společnosti nauk, no. 4, pp60-67

 


Contents:

Pavel Fabricius, administrator of the Bohemian Church in Leszno and senior of the Unitas Fratrum, died on January 3rd 1649. Comenius gave this sermon at Fabricius’ funeral in Leszno on the 6th of the same month.

The difficult position of the Unitas Fratrum in exile and without the possibility of a return to its homeland, and the death of one of its foremost spiritual leaders, reminded Comenius of events in the Bible – the miserable wandering of the Israelites in the desert on their journey to the Promised Land, and the death of their High Priest, Aaron. This was the subject matter addressed by the sermon. Comenius first recalls the particular events and signs surrounding the death of Pavel Fabricius. In the later sections, which deal with Aaron’s death (Comenius comparing Aaron to Fabricius) in four parts, Comenius relates the Lord’s announcement of Aaron’s death, his preparation for dying, the death itself and the honour shown him by the people after his death. A passionate prayer by the Czech people, suffering greatly in exile, follows, with a plea to God for His mercy and answer. The sermon finishes with “witness”, providing basic details of the life and works of the deceased.

 

For further study see also:

A. Škarka, Nový komeniologický nález. In: Věstník Královské české společnosti nauk, no.4, 1939, pp1-41

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Prague & Ostrava 1992, p253

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz