MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Fulcra cadunt...

Pilíře padají...


Vznik díla:
1647 Elbląg


Vydání:
1647 Elbląg

1902 Praha, in: J. Kvačala, Korrespondence J. A. Komenského II

1983 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4


Obsah:

Jan Koy, senátor, radní a kurátor v Elblągu, vzdělaný muž, v době, kdy Komenský pracoval v tomto městě na učebnicích pro Švédsko, byl přátelsky nakloněn jeho snahám. Svůj zármutek nad jeho úmrtím vyjádřil Komenský shora uvedeným žalozpěvem.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4. Praha 1983, s. 417-418

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz