MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Fridrich V. Falcký

 

též Fridrich Falcký, zimní král

(1596 – 1632)

 

Český král (1619 – 1620, zimní král) a falcký kurfiřt z dynastie Wittelsbachů.

 

Stál v čele Protestantské unie (spolek německých protestantských knížat) a protihabsburské politiky. Roku 1619 byl zvolen českým králem, ale bělohorskou bitvou v listopadu roku 1620 Čechy ztratil. Po porážce se uchýlil do Vratislavi, odkud se pokoušel řídit další boj. V průběhu falcké války (třicetiletá válka) ztratil rodové državy a v roce 1623 předal císař Ferdinand II. Habsburský Falc i kurfiřtskou hodnost vévodovi Maxmiliánovi I. Fridrich odešel do Nizozemí. Roku 1631 se spojil se švédským králem Gustavem II. Adolfem. Následujícího roku v Mohuči zemřel.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz