MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Frankfurt nad Odrou

též Frankfurt an der Oder, Francofurti ad Oderam

 

Spolková republika Německo. Po Berlínu největší město Braniborska. Leží na obou březích Odry.

 

 

Frankfurt byl od počátku jedním ze strategicky i obchodně nejdůležitějších přechodů na Odře. Na místě původně slovanského sídliště vzniklo trhové město – od r. 1226; od r. 1250 náleželo k Braniborsku a v r. 1253 mu bylo uděleno berlínské městské právo. Ke spolku obchodních měst (hanza) patřilo od konce 14. do 15. století. V letech 1506 – 1811 bylo městem univerzitním. Komenský navštívil Frankfurt nad Odrou v roce 1656 cestou ze Slezska do Nizozemí.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz