MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Fortius

Fortius redivivus sive De pellenda scholis ignavia: ad omnes omnium scholarum cives, ante alios vero ad solertissimos illustris Patakinae scholae curatores

 

Fortius znovu naživu aneb O vyhánění lenosti ze škol: všem občanům všech škol, především však veleučeným představeným slavné šárošpatacké školy

 


Vznik díla:
1652 Blatný Potok


Vydání:
1652 Blatný Potok

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III

1915 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IX

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.)

1876 Praha, J. A. Komenského Drobnější spisy některé, čes. překlad F. J. Zoubek

1957 Praha, in: J. A. Comenius scholarum novi ordinis formator. J. A. Komenský

tvůrce nového uspořádání škol, (lat. a čes.),

čes. překlad J. Kopecký a M. Klučka

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II, čes. překlad J. Kopecký

 

 


Obsah:

Komenský od začátku svého působení v Blatném Potoku musel zápasit s různými překážkami, především s lhostejností učitelů a liknavostí žáků. Když nepomáhaly jeho školní řeči (viz hesla Methodi encomia, De utilitate nomenclaturae a De elegantiorum studio), které měly povzbudit žáky k práci, a když se minulo účinkem i jeho vydání traktátů Joachima Ringelberga a Erasma Rotterdamského (viz heslo Epistula ad Fortium Erasmumque), přistoupil Komenský k sestavení díla Fortius redivivus.

 

 

 

 

Podává v něm nejdříve definici školy. Školy jsou místa práce, a to práce duševní, jsou to dílny lidskosti a světla, nikoli místa her v kostky a karty a jiného prázdného zabíjení času. Dobrá škola potřebuje dobré učitele, dobré žáky a dobré správce, jejichž společnými silami se dosahuje neustálé čilosti, pohotovosti, snahy a úsilí. Ale tomu všemu překáží zhoubná obluda – lenost. Její účinky se projevují netečností a ošklivěním si práce. Propadli jí jak učitelé, kteří se dostatečně nevzdělávají, tak žáci, kteří jsou líní poslouchat učitele, číst knihy, cvičit se ve výmluvnosti, pořizovat výpisy ze spisovatelů a samostatně přemýšlet, ale i správcové školy, kteří se nestarají o její správný chod a nechávají vše běžet vlastní cestou. Aby se zlomila neblahá pouta této neřesti, je třeba, aby učitelé zaháněli lenost od sebe samých i od žáků, a to tím, že jim budou neustálým příkladem píle, že je budou žádat o napodobování a že budou s žáky zacházet ne jako tyrani, ale jako otcové. Kdo nebude chtít studovat, bude vyhnán ze školy. Učitelům by měli pomoci společně správcové školy, rodiče, kněží a vladaři. Komenský doufá, že símě zde zaseté vydá s boží pomocí žeň.

 


Poučení o díle:

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IX. Brno 1915, s. 47-48

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II. Praha 1960, s. 481-482

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 472-473

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 239

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz