MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Felix Jaschke

 

též Felix Jiří Jaschke

(1756 – 1831)

 

Fulnecký měšťan, obchodník, kronikář a sběratel.

 

 

Svůj zájem věnoval historickému spisování a sběratelství. Sbíral a opisoval veškeré písemné a slovesné dokumenty k dějinám Fulneku. Ve svém rozsáhlém díle Fulneker Chronik oder Quodlibet shromáždil ve 13 svazcích množství zápisů, zpráv, přepsaných historických dokumentů i místních vyprávění a pověstí bez poučeného a kritického posouzení. Přepisoval archivní dokumenty a originály zničil. Jaschke zaznamenal místní vyprávění o Komenském a zřejmě zfalšoval dopisy Jana Amose Komenského a kanovníka Karla Josefa Weldemanna, člena fulneckého augustiniánského kláštera.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz