MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Fautoribus

Studii pansophici in Anglia fautoribus, Dominis mihi observandis (junctim aut sigillatim) ad legendum pateant

 

Příznivcům pansofických snah v Anglii, mužům hodným mé hluboké úcty nechť je tento list volně přístupný k přečtení (společně nebo jednotlivě)


Vznik díla:
1642 Anglie


Vydání:
1892 Praha, in: A. Patera, J. A. Komenského korrespondence, s. 55-56

1974 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 14

1889 Praha, in: Česká škola 11, s. 244-247, čes. překlad J. Šmaha


Obsah:

Dopis Komenského z 10. června 1642 anglickým přátelům před opuštěním Británie.

Jde o list, který Komenský před svým odchodem z Anglie nechal u Samuela Hartliba, aby jej dal přečíst anglickým přátelům a příznivcům. V něm autor děkuje za jejich podporu v pansofickém úsilí (pansofie) s tím, že na ni nikdy nezapomene. Odchází, protože je volán od svých a poněvadž zdejší politické nepokoje mu nedávají naději na klidnou práci. Svěřuje jim započaté dílo a doufá, že v podpoře této věci budou pokračovat. Sám bude usilovat, aby jeho záměry nezůstaly jen pouhými záměry, ale aby přešly v čin. Chce je uskutečňovat v jiných zemích, když to nebylo možné v Anglii.

 

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 14. Praha 1974, s. 144

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 336

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz