MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Faber

Faber fortunae sive Ars consulendi sibi ipsi

Strůjce štěstí aneb Umění sám si poradit


Vznik díla:
1636 Lešno


Vydání:
1657 Amsterdam

1914 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. I

1974 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 13

1872 Praha, Strůjce štěstí čili umění starat se o sebe sama,

čes. překlad F. J. Zoubek v čas. Škola a život, 18, s. 65 nn, 97 nn.

1926 Praha, Faber fortunae, čes. překlad J. Havelka


Obsah:

Jde o příručku, kterou Komenský věnoval v Lešně jako novoroční dárek svým bývalým žákům hraběti Bohuslavu Leszczynskému a jeho bratru Vladislavovi. Bohuslav se stal po smrti svého otce Rafaela Leszczynského pánem lešenského hrabství a byl nakloněn pansofickým plánům Komenského.

Popudem k námětu bylo Komenskému slavné dílo anglického filozofa Francise Bacona De dignitate et augmentis scientiarum (O důstojnosti a rozvoji věd). Je to soustava životních pravidel, na jejichž základě vyrůstá Baconův „homo politicus“. Ale zatímco Bacon má na mysli člověka prakticky se pohybujícího ve světě, vidí Komenský mladého muže očima své všeobecné moudrosti, utvářejícího svůj budoucí život se zřetelem k prospěchu bližních. Komenský, opíraje se o Bibli a antickou filozofii (hlavně o myšlenky Senekovy), vytvořil ze svého spisku příručku křestanské filozofie, hluboce proniknutou mravně náboženským duchem.

Dílko se uchovalo ve dvou verzích. Původní verze (Faber fortunae prior) byla nalezena jako opis v Hartlibově pozůstalosti v Anglii, má 30 kapitol a v podtitulu uvádí, že jde o důležitou část křesťanské filozofie. Druhá verze (Faber fortunae posterior) má 42 kapitol a je dost mystická.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 13. Praha 1974, s. 256-259

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. I. Brno 1914, s. 437-443

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 266

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 238

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz