MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Exhortatio ad juventutem

Exhortatio ad juventutem in synodo Ostrorogensi

Povzbuzení mládeže na synodě v Ostrorogu

 


Vznik díla:
1634 Lešno


Vydání:
nezjištěno, Opis rukopisu je ve WAP Poznaň, Akta Braci Czeskich, sign. 1493


Obsah:

Je to latinské kázání zaměřené na bratrskou mládež, pronesené na synodě bratrské v polském Ostrorogu 3. května 1634.

 


Poučení o díle:

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 238

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz