MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Evigila, Polonia

Procitni, Polsko


Vznik díla:
1656 Lešno


Vydání:
Podle poznámky v Clamores Eliae, fol. 123, fragm. XI, vyšlo tiskem (neznámo kdy)

spolu s řečí nejmenovaného katolického biskupa proti pedagogice Komenského.

Ztraceno.


Obsah:

Výzva k polskému národu, aby se zbavil papežských a sociniánských (sociniáni) bludů a sjednotil se ve víře.

O tomto spise, který je dnes nezvěstný, se dovídáme z listu Komenského Petru Figulovi z 8. ledna 1656. Komenský píše, že jeden vážený polský pán ho zapřísahal, aby nepřestal na tomto spise, dokud ho nedokončí. Jím ať otevře oči polskému národu, řítícímu se do zkázy, aby po zkrocení papežských a sociniánských bludů dospěl ke sjednocení ve víře. A tak Komenský sděluje Figulovi: „Nunc tractatui insudo Evigila Polonia“ – „Nyní usilovně pracuji na traktátu Procitni, Polsko“).

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 513

J. Kvačala, Korespondence J. A. Komenského I. Praha 1897, s. 203-204

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz