MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

evangelík

 

 

Člověk vyznávající příslušnost k evangelické církvi. V užším významu slova je jím myšlen příslušník církve luterské nebo kalvínské, v širším slova smyslu protestant. Všechny tyto denominace vzešly z celoevropského procesu reformace, v němž šlo – zjednodušeně – o nápravu života církve jako instituce. Proces české reformace začal husitstvím a vrcholil v Jednotě bratrské.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz