MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Eruditio III Atrium

Eruditionis scholasticae pars III, Atrium, rerum et lingvarum ornamenta exhibens

 

Školního vzdělávání část III, Síň, předkládající ozdoby věcí a jazyků

(části: Classis tertiae moderatori Johanni Etzedio ...; Ars ornatoria; Latinae lingvae atrium)


Vznik díla:
1652 Blatný Potok


Vydání:
1652 Blatný Potok

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.)


Obsah:

Učebnice latiny pro třetí třídu z trojdílného cyklu učebnic pro trojtřídní latinskou školu v Blatném Potoku (viz heslo Eruditio I-III). Jejím předmětem je umění vybraného slohu.V předmluvě k učiteli Janu Etzediovi, jenž tuto třídu vedl, vykládá Komenský svůj postup. Na rozdíl od předešlých učebnic Vestibula a Januy se v této učebnici začne od gramatiky, následovat bude text, který bude pouze v latině, nakonec slovník. Učitel bude mít na paměti tři zásady, jak se žák může naučit uhlazenému a výrazově bohatému vyjadřování: 1. musí se naučit základům slohového bohatství, 2. bude číst autory, kteří se bezvadně a s uměním vyjadřují, a všímat si, jakých jazykových ozdob užívají, 3. bude se připravovat vlastní praxí, vytrvalým slohovým cvičením a psaním.

Mluvnice ve dvanácti kapitolách vykládá, co je to ozdoba řeči, jak se jí používá a jaké jsou její druhy. Je tedy převážně zaměřena na stylistiku.

Text, podávající popis světa a jeho jevů, je v tomto smyslu obsahovým rozšířením Januy a má sto kapitol. Kromě první kapitoly je v ostatních text Januy různě parafrázován ozdobným slohem, aby se rozsah učebnice příliš nerozšířil.

Synonymický slovník (Lexicon atriale) nebyl ještě hotov. Vyšel později a nebyl pro svůj velký rozsah do amsterdamského vydání Veškerých didaktických spisů (ODO) pojat.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 463-464

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 237-238

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz