MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Eruditio II Janua

Eruditionis scholasticae pars II, Janua, rerum et lingvarum structuram externam exhibens

 

Školního vzdělávání část II, Dvéře, předkládající vnější stavbu věcí a jazyků

(části: Paulo Kapossio ... J. A. Comenius salutem; Sylva Latinae lingvae; Grammatica janualis; Janualis ... contextus)


Vznik díla:
1652 Blatný Potok


Vydání:
1652 Blatný Potok

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III, bez paralelního maďarského znění

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.), bez paralelního maďarského znění


Obsah:

Je to učebnice latiny pro druhou třídu z trojdílného cyklu učebnic pro trojtřídní latinskou školu v Blatném Potoku (viz heslo Eruditio I-III). Kniha je druhé zpracování druhé verze Januy (Janua–Tür).

Předmluva je určena učiteli Pavlu Kapossimu, který vedl tuto třídu. Komenský zdůvodňuje, proč napřed klade slovník, proč následuje mluvnice a teprve text.

Etymologický slovník je hnízdový. Základní slova jsou řazena abecedně. Z každého z nich je utvořena jedna nebo více vět, v nichž se objevují slova složená nebo odvozená od základního slova. Na závěr autor vysvětluje, jak se slova skládají a odvozují a je připojen slovníček nejpoužívanějších cizích, převážně řeckých slov v latině.

Mluvnice má patnáct kapitol a obsahuje rozbor všech slovních druhů po gramatické stránce. Je napsána tak, aby se žáci učili mluvnici latinsky, formou otázek a odpovědí. Správnost je potvrzena pravidly (definicemi).

Postup: hlásky, slabiky, slova s tvaroslovím, větné dvojice, věty, souvětí (periody), souvislá řeč (řečnictví). Teprve potom je zařazen text Dveří o tisíci větách. Ty jsou rozděleny do sta kapitol a před každou z nich je heslovitě podán její obsah s číselným odkazem k jednotlivým větám (odstavcům) v kapitole. Latinský text se souběžně předkládá se zněním v domácím (zde maďarském) jazyce.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 462-463

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 237-238

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz