MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Eruditio I - III

Eruditionis scholasticae syntagma harmonicum tri-unum, omnium operum, cogitationum, sermonum scientiam, artem, usum breviter, dilucide, vere explicans

 

Troj-jediná harmonická soustava školního vzdělávání, vysvětlující krátce, jasně a podle pravdy znalost, dovednost a využití spojené s veškerými činnostmi, myšlenkami a promluvami


Vznik díla:
1652 Blatný Potok


Vydání:
1652 Blatný Potok

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.)


Obsah:

Soubor tří spisů školního vzdělávání napsaný pro školu v Blatném Potoku. V říjnu roku 1650 přibyl Komenský na pozvání kněžny vdovy Zuzany Rákócziové-Lorántffyové (Zuzana Lórántffy) a jejího syna Zikmunda Rákócziho do Blatného Potoka v Sedmihradsku, tentokrát po druhé na delší pobyt, aby reformoval tamní školu. Brzy po svém příchodu se horlivě ujal práce a pod souborným názvem Eruditio scholastica I, II, III sestavil tři učebnice latiny, a to:

I. Eruditionis scholasticae pars prima, Vestibulum (Předsíň, první část Školního vzdělávání; Eruditio I Vestibulum)

II. Eruditionis scholasticae pars II, Janua (Dvéře, druhá část Školního vzdělávání; Eruditio II Janua)

III. Eruditionis scholasticae pars III, Atrium (Síň, třetí část Školního vzdělávání; Eruditio III Atrium).

Učebnice byly napsány pro první, druhou a třetí třídu potocké školy.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 461-464, 699-700

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 238

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz