MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Epitome NT

Novi Testamenti epitome typorum diversitate res, verba, phrases atque sententias exhibens

Výtah z Nového zákona ukazující rozličným typem písmen věci, slova, sousloví a věty

 


Vznik díla:
1658 Amsterdam


Vydání:
1658 Norimberk


Obsah:

Druhý díl obšírného výtahu z Písma, a to z Nového zákona, navazující na první díl Janua sive Introductorium in Biblia sacra (Dvéře aneb Uvedení do Písma svatého; Introductorium in Biblia).

Podobně jako díl první byl i tento druhý díl určen pro náboženskou a mravní výchovu mládeže a jako úvod do biblické četby. Text obou dílů byl sice upraven podle českého textu Manualníku, ale není s ním totožný. Manualník složil Komenský o mnoho let dříve.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 554

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 264

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz