MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Elegidion ad Titum

Elegidion ad, doctissimum virum, Dominum Matthaeum Titum, sympatriotam et amicum integerrimum

 

Malá elegie pro učeného muže, pana Matouše Tita, krajana a dokonalého přítele


Vznik díla:
1612 Herborn


Vydání:
1612 Herborn

1899 Praha, in: České museum filologické 5

1902 Praha, in: J. Kvačala, Korrespondence J. A. Komenského II

1983 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4


Obsah:

Gratulace určená spolužáku a příteli Matyáši Titovi ze Strážnice k jeho disputačnímu spisu Disputatio theologica de summo hominis bono (Teologická rozprava o nejvyšším dobru člověka).

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4. Praha 1983, s. 415

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz