MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Elbląg

též Elbink, Elblong

 

Polsko. Přístavní město nedaleko ústí řeky Visly do Baltského moře.

 

 

V roce 1273 vystavěli hrad na území dnešního Elblągu členové Řádu německých rytířů, v podhradí se záhy rozvinulo město s prosperujícím obchodem a stalo se součástí hanzy (sdružení obchodních měst). V 15. století se město odloučilo od Řádu německých rytířů a stalo se součástí Polského království, začátkem 17. století patřilo krátce i Švédsku (ve funkci správce území působil pozdější kancléř Axel Oxenstierna). Od poloviny 16. století se ve městě usazovali i věřící evangelického vyznání.

 

Když v roce 1642 přijal Komenský závazek vůči švédskému království a hledal spolu s kancléřem Oxenstiernou vhodné místo k soustředěné práci na učebnicích a knihách pro švédské školy, navrhl kancléř právě Elbląg jako město zvláště snášenlivé k různým protestantským vyznáním. Komenský zde pobýval až do roku 1648.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz