MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Ecloga IV

Ecloga IV, versus 4 – 17

(IV. ekloga, verše 4 – 17)


Vznik díla:
1665 Amsterdam


Vydání:
1842 Praha, Časopis čes. musea 16, s. 455

1983 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4


Obsah:

Časoměrná parafráze uvedených veršů eklogy římského básníka Vergilia. Je zachováno jen torzo. Už koncem starověku křesťané věřili, že Vergilius svou 4. eklogou předpověděl Kristovo narození a příchod zlatého věku. V totéž věřil i Komenský s tím, že nositelem zlatého věku bude Eliáš. Zachované torzo není doslovným překladem Vergiliovy eklogy, ale je její chiliastickou obdobou. Pouze jeho dva první verše jsou překladem Vergilia. Přípisek „Ne Eliášovi to?“ svědčí, že Komenský uvažoval, zda má tento překlad zařadit do kodexu Clamores Eliae (Clamores). Nakonec se tak nestalo.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4. Praha 1983, s. 392

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz