MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

E labyrinthis exitus

E scholasticis labyrinthis exitus in planum sive Machina didactica mechanice constructa ad non haerendum amplius (in docendi et discendi muniis), sed progrediendum

 

Východ ze školních labyrintů na otevřenou rovinu neboli Mechanicky sestavený didaktický stroj, který umožní (při práci učitele i žáka) nadále již nezadrhávat, nýbrž postupovat kupředu


Vznik díla:
1656 – 1657


Vydání:
1657 Amsterdam, Opera didactica omnia IV

1957 Praha, Opera didactica omnia IV, (fototyp.)

1872 Praha, v čas. Škola a život, s. 193 nn., čes. překlad F. J. Zoubek

1956 Praha, in: Scholarum reformator pansophicus. Pansofický vychovatel,

(lat. a čes.), čes. překlad J. Patočka

1960 Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II, čes. překlad J. Patočka

 


Obsah:

Komenský tu znovu používá své oblíbené antické báje o krétském Labyrintu a niti Ariadnině. I školy jsou labyrinty, bludišti bez pevného cíle a dobré metody. Správná metoda je taková, která je založena na lidské přirozenosti. Při vyučování se má vycházet ze znalosti přírody a lidské povahy. Člověku je dáno, že touží po pravdě a vědění. Toho má škola využít a vytvořit účinnou, jistou a přesně pracující metodu, kde by osvojování vědomostí bylo založeno na praxi.

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J.A. Komenského, sv. II. Praha 1960, s. 487

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 234-235

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz