MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Dvéře

Dvéře jazyků odevřené, to jest Krátký a snadný způsob kteréhokoli jazyka, spolu i s začátky všech umění svobodných, pochopení: v kterémž pod stem titulů v tisíci průpovědech všecka slova celého jazyka obsažena jsou. Nejprv v jazyku latinském a nyní v českém zhotovené od J. A. C.


Vznik díla:
1628 – 1633 Lešno


Vydání:
1633 (Lešno), b.m.

1667 Praha, jezuitské vydání (latinsko-německo-česky)

1805 Praha, vydal K. I. Thám (latinsko-česko-německy)

1957 Praha, Johannis A. Comenii Janua linguarum reserata,

paralelně s prvním a druhým zpracováním první verze Januy,

(připravil J. Červenka a L. Pallas)

1958 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. I,

(pod názvem Brána jazyků otevřená)

1973 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 11

 

 

 


Obsah:

České zpracování latinské učebnice Janua lingvarum reserata (Janua lingvarum). Původní Janua měla text latinský, ale Komenský si uvědomoval, že by bylo užitečné zprostředkovat žákům vědění v jazyce mateřském. Janua byla úspěšně zavedena do škol polských, pruských, slezských aj. a opatřena vedle textu latinského ještě zněním německým, polským, francouzským, anglickým, maďarským, holandským, řeckým, italským a španělským. Komenský se rozhodl vydat ji česky, aby i Čechové měli klíč, který by jim otvíral dveře ke znalostem, jak praví v úvodu svých Dveří. Chtěl, aby paralelně s českým textem byl vytištěn i text latinský, ale to se neuskutečnilo pro nedostatek papíru. Komenský pokládá toto dílo také za přípravu k velkému slovníku česko-latinskému a latinsko-českému, na kterém pracuje již přes dvacet let (Thesaurus).

Dílo je překladem a výkladem latinské Januy a tomu se přizpůsoboval její český obsah a text. Ten proto zní někdy tvrdě a ne vždy hladce, jak Komenský sám uvádí v doslovu. Český text obsahuje hodně slov původu německého a latinského, ale to bylo zvykem doby. Komenský měl v úmyslu připojit ke spisu ještě rejstřík slov, aby se tu každé slovo rychle našlo a poznalo v jeho textové souvislosti.Tomu však zabránil nedostatek místa a papíru, jakož i nutnost jiné pilnější práce. (Rejstříky jsou u pozdějších vydání.)

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 11. Praha 1973, s. 426-428

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 165-167

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 247-248

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz