MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Disquisitiones

Disquisitiones de caloris et frigoris natura cujus cognitio vera in reseranda multa naturae arcana clavis erit. In prodromum novae editionis Physicae ad lumen Divinum restituendae a J.A. Comenio antehac luci datae

 

Šetření o podstatě tepla a chladu, jejíž pravé poznání bude klíčem k otevření mnohých tajemství přírody. Vydané J.A. Komenským napřed jako předzvěst nového vydání Fyziky, jak by měla být obnovena podle Božího světla


Vznik díla:
1659 Amsterdam


Vydání:
1659 Amsterdam

1896 Giessen, in: Joh. A. Comenii Physicae ... synopsis, něm. a lat.

1978 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 12

1894 Praha, in: Nár. učitel 4, čes. překlad J. Šmaha

1968 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. V, výbor,

čes. překlad V. T. Miškovská-Kozáková


Obsah:

Přírodněfilozofická rozprava o podstatě tepla a chladu. Traktát je věnován dr. Arnoldu Senguerdovi, profesoru filozofie na akademii v Amsterdamu, s nímž měl Komenský rozmluvu v říjnu 1658 na cestě loďkou do města. Senguerd se tehdy vyjádřil, že ho v té věci neuspokojil žádný z filozofů.

Problém tepla a chladu existoval mezi filozofy už od 16. století. Komenského vedly k vydání spisku stížnosti na krutý mráz již druhou zimu se opakující a disputační tvrzení na sousední univerzitě, že teplo je pohyb nejmenších částeček, zima pak jejich klid. Nesouhlasil s druhou částí tohoto tvrzení. Sám zastával názor, že teplo vzniká rozpínavým a chlad zhušťujícím pohybem nejmenších částic. Dílko je cenné tím, že Komenský svou koncepcí chladu a tepla jako pohybu pomohl k vítězství korpuskulární teorie a že odvozováním chladu z tepla a nepřímo ze Slunce vytvořil jakýsi významový heliocentrismus oproti heliocentrismu astronomickému, jehož byl jinak odpůrcem.

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. V. Praha 1968, s. 185-186

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 12. Praha 1978, s. 284-286

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 555-556

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 234

Pavel Floss, Atomy, pohyb, teplo. Přerov 1963

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz